VRIJHEID  IN  CHINA

Tijdens de tocht door China hadden we, voor zover de taal het mogelijk maakte, contact met vooral jeugdige Chinezen en probeerden we uit te vinden in hoeverre zij vrij naar het buitenland konden reizen en info kregen over het buitenland.
Van onze gids in Xi'an, die goed Engels sprak, werd wel duidelijk dat ze niet zomaar kon gaan reizen. Je kon uitgezonden worden voor studie of sport bij exceptionele persoonlijke prestaties, maar privé was erg moeilijk om toestemming te krijgen, buiten de financiële mogelijkheden.
In internet cafés, die overal te voorschijn komen, konden wij onze website niet oproepen. Behulpzame jeugd probeerde ook van alles maar het lukte niet. Alleen Hotmail en een gedeelte Yahoo was bereikbaar. Via een omweg hebben we wel bijgewerkt, maar wisten niet of het correct overkwam. Niemand had een uitleg en in Hong Kong werkte alles plotseling weer perfect.
Wij weten het nu, door een stukje in de krant vandaag. De website's, vooral Amerikaanse nieuws sites zoals CNN,  worden gecensureerd door de overheid en geblokkeerd. Voor de APEC top in Sjanghai, waar ook Bush en Poetin waren, is de blokkade een weekend opgeheven mede door vragen van journalisten die overigens ook geen antwoord kregen. Na vertrek van deze heren is de blokkade weer geactiveerd. Vrijheid op dit gebied moet dus nog ingevoerd worden.
(Onze webpage loopt via een Amerikaanse provider, die blijkbaar ook geblokkeerd is.)
Wij zagen onderweg ook geen Engelse kranten met nieuws, misschien ook censuur?

Wij hebben die vrijheid gelukkig wel en via internet redelijk geprijsde tickets en hotel kunnen regelen voor ons vervolg. Het is San Francisco - Miami geworden met United Airlines en kunnen ook nog stoppen en stappen in SFO.

 nicoos.com